Hälsorevolutionen kommer underifrån

Publicerade studier och kommentarer om jordning sen år 2000

Sökandet efter vetenskapliga bevis på att jordning påverkar människans fysiologi och hälsa påbörjades i slutet av 90 talet av läkarna Karol och Pawel Sokal i Polen och Clint Ober i USA.
Forskningen som gjorts sedan upptäckten har gett oss fascinerande bevis som visar att jordning skapar ett kraftfullt och positivt skifte i kroppens elektriska tillstånd och blodets elektrodynamisk. Jordning restaurerar naturlig självläkning och kroppens självregulerande mekanismer.
Vi vet att jordning möjliggör överföring av fria elektroner (Jordens naturliga energi) till kroppen.
Vi vet också att inflammation skapas av fria radikaler och att fria radikaler neutraliseras av fria elektroner från alla källor. Elektroner är källan till den neutraliserande kraften i antioxidanter.
Genom forskningen och feedback från många tusentals människor som jordar sig själv finns det bevis för att jordning reducerar smärta. Denna smärtreduktion visar att inflammation reduceras med hjälp av jordning.
För er som vill lära mer om jordningens olika effekter på kroppen och vår hälsa hänvisar vi till
www.earthinginstitute.net. Det är ett institut som samlar och sprider all tillgänglig information och forskning om jordning. Det är en guldgruva för er som vill veta mer om alla olika aspekter av denna sensationella upptäckt.

Klicka på studierna för att öppna och läsa dem.

Earthing Studies
 1. Grounding Patients With Hypertension Improves Blood Pressure: A Case History Series Study
 2. Effectiveness of Grounded Sleeping on Recovery after Intensive Eccentric Muscle Loading
 3. The Effects of Grounding (Earthing) on Bodyworkers’ Pain and Overall Quality of Life: A randomized Controlled Trial
 4. Effects of Grounding (Earthing) on Massage Therapists
 5. Electric Nutrition: The Surprising Health and Healing Benefits of Biological Grounding (Earthing)
 6. Electrical Grounding Improves Vagal Tone in Preterm Infants     View study charts here
 7. Effects of Grounding on Body Voltage and Current in the Presence of Electromagnetic Fields
 8. Grounding After Moderate Eccentric Contractions Reduces Muscle Damage
 9. One-Hour Contact with the Earth’s Surface (Grounding) Improves Inflammation and Blood Flow—A Randomized, Double-Blind, Pilot Study
 10. The Effect of Grounding the Human Body on Mood
 11. Grounding the Human Body during Yoga Exercise with a Grounded Yoga Mat Reduces Blood Viscosity
 12. Research Review: The Effects of Grounding (Earthing) on Inflammation, the Immune Response, Wound Healing, and Prevention and Treatment of Chronic Inflammatory and Autoimmune Diseases − Journal of Inflammation Research
 13. Grounding the Human Body Improves Facial Blood Flow Regulation
 14. Differences in Blood Urea and Creatinine Concentrations in Earthed and Unearthed Subjects during Cycling Exercise and Recovery
 15. Earthing (Grounding) the Human Body Reduces Blood Viscosity—a Major Factor in Cardiovascular Disease
  Additionally, to view the
  Blood Viscosity Video Clip click here
 16. Earthing the Human Organism Influences Bioelectrical Processes
 17. Research Review: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth’s Surface Electrons −Journal of Environmental and Public Health
 18. The Neuromodulative Role of Earthing
 19. Emotional Stress, Heart Rate Variability, Grounding, and Improved Autonomic Tone: Clinical Applications 
 20. Earthing the Human Body Influences Physiologic Processes.   Editorial: Chronic Disease: Are We Missing Something?
 21. Pilot Study on the Effect of Grounding on Delayed-Onset Muscle Soreness
 22. Changes in Pulse Rate, Respiratory Rate, Blood Oxygenation, Perfusion Index, Skin Conductance, and Their Variability Induced During and After Grounding Human Subjects for 40 Minutes
 23. The Effect Of Earthing On Human Physiology, Part 2
 24. The Effect Of Earthing On Human Physiology, Part 1
 25. The Effectiveness of a Conductive Patch and a Conductive Bed Pad in Reducing Induced Human Body Voltage Via the Application of Earth Ground
 26. The Biologic Effects of Grounding the Human Body During Sleep as Measured by Cortisol Levels and Subjective Reporting of Sleep, Pain, and Stress
 27. Thermography Case Histories 2004-2005
 28. Initial Grounding Experimentation, 2000

Earthing Commentaries
 1.  Rx Earth – The Original Painkiller! James Oschman, Ph.D., Gaétan Chevalier, Ph.D., Stephen T. Sinatra, M.D.
 2. Understanding Earthing (Grounding) James Oschman, Ph.D., Gaétan Chevalier, Ph.D.
 3. Biophysics of Earthing (grounding) the Human Body, in Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine (CRC Press), 2015: James Oschman, Ph.D., Gaétan Chevalier, Ph.D., A. Clinton Ober
 4. The Earth’s Electrical Surface Potential: A Summary of Present Understanding: Gaétan Chevalier, Ph.D.
 5. Can Electrons Act as Antioxidants? A Review and Commentary: James Oschman, Ph.D.
 6. Charge Transfer in the Living Matrix: James Oschman, Ph.D.
 7. Perspective: Assume a Spherical Cow: The role of Free or Mobile Electrons in Bodywork, Energetic and Movement Therapies: James Oschman, Ph.D.
 8. Fatigued? Let Grounding Recharge Your Battery
 9. Earthing vs. “Good” and “Bad” Free Radicals: James Oschman, Ph.D.
 10. Earthing Speeds Sports/Training Recovery, Lessens Muscle Damage and Inflammation
 11. Earthing, Inflammation, and Aging – Something to Think About: Gaétan Chevalier, Ph.D.
 12. Matteo Tavera: A French Naturalist’s Vision of the Importance of “Natural Electricity” to Life
 13. Earthing Poster 2018 Congress on Integrative Medicine

Misinformation about Earthing
 1. Beware of Earthing Misinformation, Gaétan Chevalier, Ph.D.
 2. Earthing and Ground Currents
 3. Grounding Does Not Turn You Into an Antenna for EMFs

Earthing Institute Instructional Papers
 1. How to Measure the Effect of Earthing on Body Voltage
 2. Studies Confirm Indoor Grounding Safety and Reduced Exposure to AC Voltage EMFs 
 3. Earthing Plant Experiment for School